Shop Mobile More Submit  Join Login

Comments


:iconapiarona:
apiarona Featured By Owner Oct 3, 2015  Hobbyist Traditional Artist
Na wszystkie świętości! :wow: Piękna galeria! Będę tu często zaglądać! 
Reply
:iconelfyah:
Elfyah Featured By Owner Jun 8, 2014  Hobbyist Photographer
Your gallery is stunning. Your talent is unbelievable :heart:
Reply
:icondriftersx:
driftersx Featured By Owner Sep 19, 2013  Hobbyist Photographer
excellent work, well done
Reply
:icongrandguignolbudapest:
amazing gallery! keep up good work!
Reply
:iconelorecohlt:
EloreCohlt Featured By Owner Mar 5, 2013  Hobbyist Writer
Your works are stunning ! :heart:
Reply
:iconanimisiewaz:
animisiewaz Featured By Owner Jan 26, 2013  Hobbyist Photographer
bardzo piękne, ciekawe prace ! Mnóstwo w nich konceptu i pracy, a przez to stają się jeszcze lepsze. Gratulować i tyle ! :-)
Reply
:iconrudadziewczyna:
RudaDziewczyna Featured By Owner Jan 19, 2013  Hobbyist Photographer
Niesamowite prace! :heart:
Reply
:iconmasker-of-disguise:
masker-of-disguise Featured By Owner Dec 5, 2012  Hobbyist Photographer
So many lovely masked pictures!
Reply
:iconfreddy1016:
Freddy1016 Featured By Owner May 4, 2012  Hobbyist General Artist
i love the dark emotional concept to your artwork.
Reply
:iconsunnyfairy:
sunnyfairy Featured By Owner Apr 7, 2011
wow uwielbiam Twoje prace:) super!
Reply
Add a Comment: